<$BlogRSDUrl$>

 
Wednesday, October 03, 2007دختر بچه 4 ساله ای آن بالا راهش را گم کرده ست
تنها دارا یی اش نان خشک ست که در دست اش محکم نگه اش داشته ست تا مبادا آن را بربایند
تیکه هایی از آن را با ولع میبلعد و می گوید عطر غذا های خوش بو مستش کرده ست
آن بالا که راهش را گم کرده ست
در یک لحظه همین نان خشک را دزدان نابکار از دست کوچک دختر بچه می ربایند
یک تیکه از نان باقی مانده تنها دارائی اش در نوک زبانش می چرخد

و بیاد میآورد که پدر خوانده شهر از خیلی وقت پیش ها گقته بود ما نان مان را به انقلاب دادیمMonday, October 01, 2007وقتی سوسیالیست ملا می شود


فریادمان در ته چاه ست و تلاش می کنیم تا دنیا آن را بشنود . وقتی در گوشه ای کوچک از جهان تلاش ما را شنیدند و
و عکس العمل از خود نشان دادند حکومت ملایان با بر خورد حقوق بشری برای توجیه این همه بی عدالتی به سبک ویژه خود وقیحانه اعلام میدارد سنگسار شکنجه نیست مجازات نیست
این را می گوید زیرا منشور اعلامیه حقوق بشر را امضاء کرده ست و برای آنکه راه را جهت هرگونه عمل ضد انسانی بروی شهروندان خود باز کند می گوید ما برای خودمان تفسیر مستقل داریم .

مثلا اعدام شاید یک سلام علیک با صدای خشن و بلند باشد
یا عمل سنگسار مثلا یک کنفرانس ست که عده ای مزدور سنگ بروی زن بیچاره گرفتار در خندق می اندازند تا زن با فریادش نطق کند

داشتم به همه این درد ومصیبت برخورد می پیچیدم که درد بعضی سازمان های باصطلاح سوسیالیست هم به آن اضافه شد . سازمان سوسیالیست ایران اعلامیه می دهد و برخورد توهین آمیز رئیس دانشگاه کلمبیا با احمدی نژاد را محکوم می کند تازه اسمش را هم می گذارد احترام و حرمت به آزادی بیان

سوسیالیست ها یی که تلاش می کنند ثابت کنند کپی برابر اصل هستند
پوپولیست هائی که همیشه مانع اعتراضات و مبارزات مردم می شوند .. دیروز به نام احترام به مقدسات .. امروز احترام به مهمان احمدی نژاد به بهانه حق آزادی بیان در کشور میزبان

چرا باید به شما اعتماد کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!! شThis page is powered by Blogger. 

Isn't yours?