<$BlogRSDUrl$>

 
Thursday, May 31, 2007قصه ای که دیگر بروی کاغذ نمی شیند
رطوبت قصه را چاق کرده ست
و ضخامت هر بخش از آن زخمی ست که سیاه پوش خیابان ستTuesday, May 29, 2007بشارت رئیس جمهور سوریه باز هم در انتخابات مرد اول کشورش شد قهرمانی که از 11 میلیون و اندی ، البته اندیش را نیاورد اما 11 میلیون رای ش را کاملا کسب کرد ، درست مثل صدام حسین و عین احمدی نژاد
برادر خاتمی رئیس جمهور سابق : "" امروز متوجه شديم اصلاحات آن قدر در كشور ريشه دوانده كه نمی‌توان آن را ناديده گرفت يا از مسير خارج كرد
دیر متوجه شدید ، باید اضافه کرد که این اصلاحات البته بنیادی اش سر شما را هم خواهد خورد
منصور اصانلو به جرم مطرح کردن خواسته های کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه بعد از بارها زندان و شکنجه و به صلابه کشیدن در دادگاهی محاکمه شد که هیئت منصفه اش و دادستانش یکی بود
آن هم به چه اتهام هائی
اقدام علیه امنیت ملی
تبلیغ علیه نظام
هر کس در هر جائی که کار می کند حرف از سندیکا و اتحادیه و انجمن و شورا و و یا چیزهائی در همین مایه ها بزند اگر وابستگی به حکومت داشته باشد حکم ترفیع هم می گیرد و به خاطر اقدام جهت حفظ امنیت ملی و چه چه خواندن و بلبلی کردن برای نظام از منصب قابل چشمگیری برخوردار خواهد شد و آن کس که مستقل بود همانند منصور اصانلو باید به بند کشیده شود


به نفع من است

اگر از من زن ، استفاده ابزاری شود تا با آن بشود بر علیه تحجرو قدرتمندان زن ستیز به مقابه برخواست
شنیده می شود که می گویند ، تا به معضل اجتماعی برمیخورند پای زنان را وسط می کشند اخه عزیز من

اگر نه همه ، اما اکثر تصمیمات مملکتی از روز وشب در مورد بخشی از جامعه یعنی زنان طرح ریزی می شود و به ناچار نیمی دیگر از جامعه را هم به چالش می گیرد

مشکلات زنان در ایران باید تکرار مکرر شود، بزرگ شود ، زیر ذره بین برده شود تا دنیا به این شکل بداند یک زن از نوع ایرانی اش اکنون برای اثبات وجودش اول باید ثابت کند همه آدم ست و نه نصف آن
در این راستا نقش جنبش های مختلف اجتماعی در این ورطه را نباید نادیده گرفت البته جنبش زنان قبل از انقلاب را نمی گویم( نمی دانم چرا کلمه انقلاب روی نوک زبانم گیر می کند و مشکل می توانم آن را بیان کنم ) جنبش زنان قبل از انقلاب بیشتر به جنبش فال قهوه شبیه بود
بعد از انقلاب هم به جهت رعب وحشت و جنگ و بی ثباتی اثری از آن دیده نمی شد سال های اخیر با بازنگری ها و نقد هائی که بعمل امد جنبش واقعی زنان با مطرح کردن اهدافی مشخص و خواسته ها و مطالبات روشن با جنبش چپ در هم تنیده شده است

البته چپ قبل از انقلاب هم چپ روخوانی مانیفست و خانه تیمی بود دور ازمردم

اکنون جنبش زنان به چند شاخه تقسیم می شوند یک شاخه می گوید مجلس زنانه است غریبه نیاد داخلمون و می خواهند عملا از دریچه زنانه به این جنبش نگاه شود و دسته دیگر که حرفی نو و جدیدی برای گفتن دارند و از هرچه سنت و رسم ورسوم وقوانین واپسگرا هست دوری می جویند و جنبش زنان را مجزا از جنبش چپ نمی دانندSaturday, May 26, 2007چرا نفس من کثیف ست ؟ من که در دامن هاجر بدنیا آمدم
و در تمام روزهای زندگیم داشتی هایم را با انهائی که می شناختم قسمت کردم
چرا آنچه را که نباید ببینم می بینم و با همین نفس آلوده روز وشب مرور می شود ایا نباید در یک جائی در همین نزدیکی ها در فکر تندرستی دست بکار شوم؟


شهامت ملائی جویا نماینده مجلس افغانستان قابل تحسین ست
نباید او را با شیرین عبادی مقایسه کرد
زیرا شیرین جان یک درجه بالاتر می باشد دارنده جایز صلح نوبل ست و آن جایزه را در طاقچه خانه اش نگاه می دارد و هرروز گردوغبارش را پاک می کند
پس پیش به سوی اعتدال و هستی که هرروز نامت در جراید می آید که با مهربانی و سخاوت درخواست تقاضای وکالت این و آن مظلوم در بند را می کنی اما کسی نیست که به حرفت گوش کندThis page is powered by Blogger. 

Isn't yours?