<$BlogRSDUrl$>

 
Thursday, July 31, 2003امروز پرچم هم جنس گرایا ن بالاتر و قرمزتر ا ز پرچم کارگران در کشورهایی که حقوق آنان را تعریف می کنند افراشته می شود .Wednesday, July 30, 2003جنازه خورشید را ببین که چگونه در شب حل می شود

و مردمان با خونهای کودکانشان غسل گرفته اند ونجاست خود را در لابلای چهره مرموزشان پوشاند ه اند ...
و مردمان در جیب های شلوارشان بمب وخمپاره چپاند ه اند وخانه هایشان را که بهترین سنگرگاست با چراغهای رنگی آذین بسته اند
ودردناک تر آن که از مرز الفت ها ودوستی ها دور می شوند .. از آن گونه ست که می ترسم از فردا ، فردایی که کودکانمان عصیانه تر تاریخچه زندگی مان را مرور کنند وجهان را به آتش کشند ..

آیا هیچگاه از خدای خودت پرسیده ای آن بالا هنگام تماشای گریه ات چه لذتی می برد ؟؟؟؟؟؟؟؟This page is powered by Blogger. 

Isn't yours?